طنز عروسکی و اجتماعی با لهجه شیرازی
سلفی

سلفی

01:49

ساختمان

ساختمان

01:15

مد

مد

02:01

بحران آب

بحران آب

02:10

گران فروشی

گران فروشی

02:24

طلاق

طلاق

02:22

سرویس مدارس

سرویس مدارس

02:13

کمک به بچه های فقیر

کمک به بچه های فقیر

02:14

رانندگی

رانندگی

02:31

قیمت مسکن

قیمت مسکن

02:04

احتکار

احتکار

01:56

ممبر و فالوئر

ممبر و فالوئر

03:20

ترامپ

ترامپ

02:10

رانت خواری

رانت خواری

02:31

فضای مجازی

فضای مجازی

02:12

بدهکار بانکی

بدهکار بانکی

01:42

تصادف

تصادف

02:45

آب

آب

02:03

جاده کج

جاده کج

01:43

گرونی

گرونی

01:50

حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی

02:03

اصغر آقو و مسئله گردشگری

اصغر آقو و مسئله گردشگری

01:53

دلار

دلار

01:55