تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
سلام فرمانده از خرامه

سلام فرمانده از خرامه

تعداد بازدید: 5739

پویش عشق و بندگی

پویش عشق و بندگی

تعداد بازدید: 5798

از سراسر استان

از سراسر استان

تعداد بازدید: 5768

سلام فرمانده -سروستان

سلام فرمانده -سروستان

تعداد بازدید: 5781

سلام فرمانده - گراش

سلام فرمانده - گراش

تعداد بازدید: 5778

سلام فرمانده - شهرستان مهر

سلام فرمانده - شهرستان مهر

تعداد بازدید: 5806

سلام فرمانده-روستای دستجه

سلام فرمانده-روستای دستجه

تعداد بازدید: 5765

سلام فرمانده -استهبان

سلام فرمانده -استهبان

تعداد بازدید: 5793

شعر خوانی کودکانه

شعر خوانی کودکانه

تعداد بازدید: 5753

طبیعت زیبای مرودشت

طبیعت زیبای مرودشت

تعداد بازدید: 5761

سلام فرمانده -لامرد

سلام فرمانده -لامرد

تعداد بازدید: 5807

سلام فرمانده

سلام فرمانده

تعداد بازدید: 5772

سرود سلام فرمانده - بیضا

سرود سلام فرمانده - بیضا

تعداد بازدید: 5843

دهه کرامت

دهه کرامت

تعداد بازدید: 5766

سلام فرمانده در سپیدان

سلام فرمانده در سپیدان

تعداد بازدید: 5805

سلام فرمانده و طبیعت

سلام فرمانده و طبیعت

تعداد بازدید: 5780

سرود و حافظ خوانی

سرود و حافظ خوانی

تعداد بازدید: 5934

سلام فرمانده

سلام فرمانده

تعداد بازدید: 5885

حافظ خوانی

حافظ خوانی

تعداد بازدید: 5809

پویش ماه مهمونی خدا 06

پویش ماه مهمونی خدا 06

تعداد بازدید: 5864

نماهنگ حیدر حیدر

نماهنگ حیدر حیدر

تعداد بازدید: 5819

شهید آوینی

شهید آوینی

تعداد بازدید: 5843

حافظ خوانی و سرود

حافظ خوانی و سرود

تعداد بازدید: 5801

پویش ماه مهمونی خدا - 05

پویش ماه مهمونی خدا - 05

تعداد بازدید: 5804

پویش ماه مهمونی خدا- 04

پویش ماه مهمونی خدا- 04

تعداد بازدید: 5790

سرود بخشش

سرود بخشش

تعداد بازدید: 5837

پویش مهمونی ماه خدا- 03

پویش مهمونی ماه خدا- 03

تعداد بازدید: 5800

پویش ماه مهمونی خدا-  02

پویش ماه مهمونی خدا- 02

تعداد بازدید: 5800

پویش ماه مهمونی خدا - 1

پویش ماه مهمونی خدا - 1

تعداد بازدید: 5779

از شعر خوانی تا طراحی

از شعر خوانی تا طراحی

تعداد بازدید: 5796