تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
سلام فرمانده -سروستان

سلام فرمانده -سروستان

تعداد بازدید: 5688

سلام فرمانده - گراش

سلام فرمانده - گراش

تعداد بازدید: 5691

سلام فرمانده - شهرستان مهر

سلام فرمانده - شهرستان مهر

تعداد بازدید: 5697

سلام فرمانده-روستای دستجه

سلام فرمانده-روستای دستجه

تعداد بازدید: 5693

سلام فرمانده -استهبان

سلام فرمانده -استهبان

تعداد بازدید: 5697

شعر خوانی کودکانه

شعر خوانی کودکانه

تعداد بازدید: 5694

طبیعت زیبای مرودشت

طبیعت زیبای مرودشت

تعداد بازدید: 5701

سلام فرمانده -لامرد

سلام فرمانده -لامرد

تعداد بازدید: 5708

سلام فرمانده

سلام فرمانده

تعداد بازدید: 5710

سرود سلام فرمانده - بیضا

سرود سلام فرمانده - بیضا

تعداد بازدید: 5724

دهه کرامت

دهه کرامت

تعداد بازدید: 5705

سلام فرمانده در سپیدان

سلام فرمانده در سپیدان

تعداد بازدید: 5715

سلام فرمانده و طبیعت

سلام فرمانده و طبیعت

تعداد بازدید: 5718

سرود و حافظ خوانی

سرود و حافظ خوانی

تعداد بازدید: 5747

سلام فرمانده

سلام فرمانده

تعداد بازدید: 5784

حافظ خوانی

حافظ خوانی

تعداد بازدید: 5743

پویش ماه مهمونی خدا 06

پویش ماه مهمونی خدا 06

تعداد بازدید: 5793

نماهنگ حیدر حیدر

نماهنگ حیدر حیدر

تعداد بازدید: 5747

شهید آوینی

شهید آوینی

تعداد بازدید: 5751

حافظ خوانی و سرود

حافظ خوانی و سرود

تعداد بازدید: 5745

پویش ماه مهمونی خدا - 05

پویش ماه مهمونی خدا - 05

تعداد بازدید: 5742

پویش ماه مهمونی خدا- 04

پویش ماه مهمونی خدا- 04

تعداد بازدید: 5736

سرود بخشش

سرود بخشش

تعداد بازدید: 5774

پویش مهمونی ماه خدا- 03

پویش مهمونی ماه خدا- 03

تعداد بازدید: 5742

پویش ماه مهمونی خدا-  02

پویش ماه مهمونی خدا- 02

تعداد بازدید: 5740

پویش ماه مهمونی خدا - 1

پویش ماه مهمونی خدا - 1

تعداد بازدید: 5734

از شعر خوانی تا طراحی

از شعر خوانی تا طراحی

تعداد بازدید: 5752

غزل خوانی

غزل خوانی

تعداد بازدید: 5745

شعر خوانی

شعر خوانی

تعداد بازدید: 5750

پویش قاب ماندگار 2

پویش قاب ماندگار 2

تعداد بازدید: 5737