سال جهش تولید
اطلاع رسانی بیماری انفولانزا
واکسن آنفولانزا

واکسن آنفولانزا

تعداد بازدید: 1161

آنفولانزای پرندگان

آنفولانزای پرندگان

تعداد بازدید: 1099

بیماری آقای وِی (دیرین دیرین)

بیماری آقای وِی (دیرین دیرین)

تعداد بازدید: 1179

شست و شوی دستها، پیشگیری از آنفولانزا

شست و شوی دستها، پیشگیری از آنفولانزا

تعداد بازدید: 1177

تفاوت آنفولانزا با سرماخوردگی

تفاوت آنفولانزا با سرماخوردگی

تعداد بازدید: 1265

علائم سرماخوردگی

علائم سرماخوردگی

تعداد بازدید: 1169

دیرین دیرین(آنفولانزا)

دیرین دیرین(آنفولانزا)

تعداد بازدید: 1330

پیشگیری از آنفولانزا

پیشگیری از آنفولانزا

تعداد بازدید: 1166

مراقب آنفولانزا باشید

مراقب آنفولانزا باشید

تعداد بازدید: 1298

آنفولانزا و سرماخوردگی

آنفولانزا و سرماخوردگی

تعداد بازدید: 1234

سرماخوردگی و آنفولانزا

سرماخوردگی و آنفولانزا

تعداد بازدید: 1229

سرفه

سرفه

تعداد بازدید: 1250

جلوگیری از سرماخوردگی در آغاز فصل سرما

جلوگیری از سرماخوردگی در آغاز فصل سرما

تعداد بازدید: 3408