برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
کاروان سرای سیفا

کاروان سرای سیفا

04:34

دکتر صفایی و دست آور های علمی ایشان

دکتر صفایی و دست آور های علمی ایشان

11:12

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

15:45

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

13:22

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

09:20

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

11:22

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

10:42

ایران(ترکی قشقایی)

ایران(ترکی قشقایی)

05:12

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

11:16

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

08:13

ساز و نقاره

ساز و نقاره

02:26

گلاب گیری

گلاب گیری

03:14

نمایشگاه وسایل های سنتی-27 دیماه

نمایشگاه وسایل های سنتی-27 دیماه

گفتگو با فعال محیط زیست -14 دیماه

گفتگو با فعال محیط زیست -14 دیماه

بخش ورزشی-14 دی ماه

بخش ورزشی-14 دی ماه

11:23

گفتگو باجناب آقاب عیدی پور- فرمانده ایستگاه شماره 4

گفتگو باجناب آقاب عیدی پور- فرمانده ایستگاه شماره 4

گفتگو با رئیس صنعت ومعدن وتجارت فارس

گفتگو با رئیس صنعت ومعدن وتجارت فارس

صلوات خاصه -شاهچراغ(ع)

صلوات خاصه -شاهچراغ(ع)

افتخارآفرینان موسیقی فارس-10 دی ماه

افتخارآفرینان موسیقی فارس-10 دی ماه

بخش ورزشی-10 دی ماه

بخش ورزشی-10 دی ماه

افتخارآفرینان رادیوفارس-7 دی ماه

افتخارآفرینان رادیوفارس-7 دی ماه

14:38

رستمی معاون گردشگری استان فارس- 7 دی ماه

رستمی معاون گردشگری استان فارس- 7 دی ماه

آیتم ورزشی-7 دی ماه

آیتم ورزشی-7 دی ماه

10:42