سال جهش تولید
طرح‌های صنعتی، ورزشی، درمانی و فرودگاهی با اعتبار افزون بر ۲۳۵۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی بیش از ۲ هزار نفر در استان فارس، با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.
جهش تولید در استان فارس

جهش تولید در استان فارس

تعداد بازدید: 3562

افتتاح بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور در لامرد

افتتاح بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور در لامرد

تعداد بازدید: 3663

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

تعداد بازدید: 3710

بزرگ ترین مجتمع آلومینیوم کشور

بزرگ ترین مجتمع آلومینیوم کشور

تعداد بازدید: 3558

صنایع آلومینیوم لامرد

صنایع آلومینیوم لامرد

تعداد بازدید: 3666

افتتاح بیمارستان لامرد با دستور رئیس جمهور

افتتاح بیمارستان لامرد با دستور رئیس جمهور

تعداد بازدید: 3705

بیمارستان 140 تختخوابی لامرد

بیمارستان 140 تختخوابی لامرد

تعداد بازدید: 3646

دکتر رحیمی استاندار فارس

دکتر رحیمی استاندار فارس

تعداد بازدید: 3632

افتتاح کارخانه آلومینیوم لامرد

افتتاح کارخانه آلومینیوم لامرد

تعداد بازدید: 3704

افتتاح بیمارستان 140 تخت خوابی لامرد

افتتاح بیمارستان 140 تخت خوابی لامرد

تعداد بازدید: 3631

افتتاح ورزشگاه شهید سلیمانی در لامرد

افتتاح ورزشگاه شهید سلیمانی در لامرد

تعداد بازدید: 3621