تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
مستند های تولیدی مرکز فارس
راهیان تولید

راهیان تولید

تعداد بازدید: 5695

جمعیت شکرانه مهر نیکان

جمعیت شکرانه مهر نیکان

تعداد بازدید: 5770

نبرد ادسا

نبرد ادسا

تعداد بازدید: 6171

روایت عشق

روایت عشق

تعداد بازدید: 5294

مستند مأذون شاعر قشقایی

مستند مأذون شاعر قشقایی

تعداد بازدید: 12303

رسم و رسوم عشایر قشقایی

رسم و رسوم عشایر قشقایی

تعداد بازدید: 5325

ماذون قشقایی 

ماذون قشقایی 

تعداد بازدید: 5271

شهید محراب

شهید محراب

تعداد بازدید: 5023

مستند سینمایی عبد الله

مستند سینمایی عبد الله

تعداد بازدید: 4825

وصیت پدر

وصیت پدر

تعداد بازدید: 4665

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

تعداد بازدید: 15056

رونمایی از آثار دفاع مقدس

رونمایی از آثار دفاع مقدس

تعداد بازدید: 3475

این قافله عزم کرب و بلا دارد

این قافله عزم کرب و بلا دارد

تعداد بازدید: 11840

سند خیانت

سند خیانت

تعداد بازدید: 23542

تنگ پراشگفت ممسنی

تنگ پراشگفت ممسنی

تعداد بازدید: 3559

هنر خاتم شیراز

هنر خاتم شیراز

تعداد بازدید: 3532

اصل ماجرا چیه؟

اصل ماجرا چیه؟

تعداد بازدید: 4188

پرواز با پاراگلایدر

پرواز با پاراگلایدر

تعداد بازدید: 3551

آبشار هرایرز

آبشار هرایرز

تعداد بازدید: 3571

تنگه بله برم

تنگه بله برم

تعداد بازدید: 3868

غار هرایرز

غار هرایرز

تعداد بازدید: 3691

راض بابا

راض بابا

تعداد بازدید: 3504

آفتاب شیراز

آفتاب شیراز

تعداد بازدید: 3755

صنایع دستی استان فارس

صنایع دستی استان فارس

تعداد بازدید: 3604

روایت یک فتح ...

روایت یک فتح ...

تعداد بازدید: 3643

هزار توی کلزا

هزار توی کلزا

تعداد بازدید: 3641

مستند شهید اسکندری

مستند شهید اسکندری

تعداد بازدید: 3711

جنگل های کامفیروز

جنگل های کامفیروز

تعداد بازدید: 5386

بیم و امید

بیم و امید

تعداد بازدید: 4202

شیراز 57

شیراز 57

تعداد بازدید: 4470