جهش تولید با مشارکت مردم
بررسی مشکلات شهر شیراز
 عزم ملی تنها حریف کم آبی بیرم

 عزم ملی تنها حریف کم آبی بیرم

تعداد بازدید: 3836

 بلا تکلیفی ، بعد از سالها انتظار 

 بلا تکلیفی ، بعد از سالها انتظار 

تعداد بازدید: 2712

شهرک سبحان فاقد فضای آموزشی

شهرک سبحان فاقد فضای آموزشی

تعداد بازدید: 777

نبود اتصال بعضی فرعی ها به فاضلاب

نبود اتصال بعضی فرعی ها به فاضلاب

تعداد بازدید: 2224

راهکار حل مشکل آلودگی هوا دوکوهک

راهکار حل مشکل آلودگی هوا دوکوهک

تعداد بازدید: 3358

 آلودگی هوای دوکوهک

 آلودگی هوای دوکوهک

تعداد بازدید: 999

آلاینگی کارخانه سنگ شکن مرودشت

آلاینگی کارخانه سنگ شکن مرودشت

تعداد بازدید: 871

نقطه حادثه خیر جاده خنج فراشبند

نقطه حادثه خیر جاده خنج فراشبند

تعداد بازدید: 3911

ورودی شهرک گلها

ورودی شهرک گلها

تعداد بازدید: 4268

معضل دفع بهداشتی فاضلاب در    منطقه مهندسین

معضل دفع بهداشتی فاضلاب در    منطقه مهندسین

تعداد بازدید: 3452

 شهید آباد همچنان چشم انتظار

 شهید آباد همچنان چشم انتظار

تعداد بازدید: 4337

از فاضلاب صدرا تا اتوبوس گلستان

از فاضلاب صدرا تا اتوبوس گلستان

تعداد بازدید: 3456

پارک پرهون شهرک گلستان

پارک پرهون شهرک گلستان

تعداد بازدید: 4118

 مشکل گاز منطقه طالقانی شرقی در حومه مرودشت

 مشکل گاز منطقه طالقانی شرقی در حومه مرودشت

تعداد بازدید: 3381

وضعیت بهداشتی کشتارگاه نی ریز

وضعیت بهداشتی کشتارگاه نی ریز

تعداد بازدید: 3691

تنش آبی در روستای نظام آباد

تنش آبی در روستای نظام آباد

تعداد بازدید: 4021

 کمبود شیر خشک !

 کمبود شیر خشک !

تعداد بازدید: 2240

 اجرای عدالت در حوزه سلامت 

 اجرای عدالت در حوزه سلامت 

تعداد بازدید: 798

قصه پر غصه سرویس مدارس 

قصه پر غصه سرویس مدارس 

تعداد بازدید: 875

مشکل فاضلاب شهرک گلستان

مشکل فاضلاب شهرک گلستان

تعداد بازدید: 964

فضای سبز یا زمین مسکونی ؟

فضای سبز یا زمین مسکونی ؟

تعداد بازدید: 1351

مدرسه ایی در انتظار نوسازی

مدرسه ایی در انتظار نوسازی

تعداد بازدید: 1582

وعده هایی که محقق نشدند

وعده هایی که محقق نشدند

تعداد بازدید: 1960

یک شهرک و اینهمه مشکل

یک شهرک و اینهمه مشکل

تعداد بازدید: 3624

حمام فدشکویه 

حمام فدشکویه 

تعداد بازدید: 3232

 میراثی از گذشته یا زباله دانی برای حال 

 میراثی از گذشته یا زباله دانی برای حال 

تعداد بازدید: 2216

 شهرستان بیرم ، تشنه آب گوارا !

 شهرستان بیرم ، تشنه آب گوارا !

تعداد بازدید: 1316

 ایجاد کارگاه در منطقه مسکونی

 ایجاد کارگاه در منطقه مسکونی

تعداد بازدید: 2709

 بررسی وضعیت آب و فاضلاب بلوار حسن زاده

 بررسی وضعیت آب و فاضلاب بلوار حسن زاده

تعداد بازدید: 1112

دلیل گران شدن نرخ سرویس مدارس

دلیل گران شدن نرخ سرویس مدارس

تعداد بازدید: 3708