تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
بررسی مشکلات شهر شیراز
خیابان بدون پیاده راه

خیابان بدون پیاده راه

تعداد بازدید: 804

خرابی آسفالت در ابیوردی

خرابی آسفالت در ابیوردی

تعداد بازدید: 2111

زمینی که قرار بود فضای سبز باشد

زمینی که قرار بود فضای سبز باشد

تعداد بازدید: 3465

اسکان و پارکینگ مسافران نوروزی

اسکان و پارکینگ مسافران نوروزی

تعداد بازدید: 2504

مشکل آبراه کوچه های بلوار مدرس

مشکل آبراه کوچه های بلوار مدرس

تعداد بازدید: 4368

مسئله تخریب بافت تاریخی شیراز

مسئله تخریب بافت تاریخی شیراز

تعداد بازدید: 1801

مشکل فاضلاب محله شیشه گری

مشکل فاضلاب محله شیشه گری

تعداد بازدید: 4730

بررسی مشکلات شهر کوهنجان

بررسی مشکلات شهر کوهنجان

تعداد بازدید: 1230

ترافیک خیابان معالی آباد

ترافیک خیابان معالی آباد

تعداد بازدید: 4986

ترافیک در خیابان عدالت شیراز

ترافیک در خیابان عدالت شیراز

تعداد بازدید: 3930

نبود پل  عابر پیاده در بولوار امام علی مرودشت

نبود پل عابر پیاده در بولوار امام علی مرودشت

تعداد بازدید: 2577

نبود روشنایی در برخی خیابان های شیراز

نبود روشنایی در برخی خیابان های شیراز

تعداد بازدید: 842

سد معبر و ترافیک شیراز

سد معبر و ترافیک شیراز

تعداد بازدید: 3310