پزشکی
استفاده از نمک ها

استفاده از نمک ها

37:22

گیر کردن جسم  خارجی در گلو

گیر کردن جسم  خارجی در گلو

36:13

خونریزی دستگاه گوارش تحتانی

خونریزی دستگاه گوارش تحتانی

39:16

هپاتیت

هپاتیت

35:00

عفونت ادراری و سنگ کلیه در کودکان

عفونت ادراری و سنگ کلیه در کودکان

31:12

سکته مغزی

سکته مغزی

38:33

نحوه برخورد با مصدومین

نحوه برخورد با مصدومین

41:07

پوکی استخوان

پوکی استخوان

28:45

درد های مفصل شانه

درد های مفصل شانه

40:36

بیش فعالی

بیش فعالی

29:04

بیماریهای تنفسی در فصل پاییز و واکسن آنفلوانزا

بیماریهای تنفسی در فصل پاییز و واکسن آنفلوانزا

39:58

درمان های ناباروری

درمان های ناباروری

19:05

پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

39:27

پیشگیری از چاقی و اضافه وزن

پیشگیری از چاقی و اضافه وزن

38:02

بیماری های شبکیه

بیماری های شبکیه

30:27

سرطان های دهان و فک

سرطان های دهان و فک

41:20

دست آور های دانشگاه علوم شیراز

دست آور های دانشگاه علوم شیراز

37:31

بیماری های روان تنی

بیماری های روان تنی

36:37

دستاوردهای اخیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دستاوردهای اخیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

40:10

سرطانهای پوست

سرطانهای پوست

39:13

جراحی های پلاستیک

جراحی های پلاستیک

31:14

کبد چرب

کبد چرب

41:04

زخم معده

زخم معده

17:57

مصرف منطقی داروها

مصرف منطقی داروها

31:13

تاب آوری در شرایط بحران

تاب آوری در شرایط بحران

40:19

آلزایمر و تدابیر آن در طب سنتی

آلزایمر و تدابیر آن در طب سنتی

16:45

زایمان ایمن

زایمان ایمن

30:33

هوای پاک ضامن سلامت مغز

هوای پاک ضامن سلامت مغز

41:13

تحلیل شبکیه چشم

تحلیل شبکیه چشم

34:15

درد ها و بیماری های دست

درد ها و بیماری های دست

40:27