شیراز سومین حرم اهل بیت
احکام عید فطر و زکات فطریه

احکام عید فطر و زکات فطریه

24:28

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

00:36

جزء بیست و هشتم

جزء بیست و هشتم

58:59

مقام رضا

مقام رضا

26:19

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

00:46

جزء بیست و هفتم

جزء بیست و هفتم

59:59

حسرت عظمی

حسرت عظمی

23:19

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

00:41

جزء بیست و ششم

جزء بیست و ششم

01:00:21

کفاف و حاجت

کفاف و حاجت

26:25

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

00:43

جزء بیست و پنجم

جزء بیست و پنجم

01:01:10

اسراب و تبذیر

اسراب و تبذیر

20:52

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

00:39

جزء بیست و چهارم

جزء بیست و چهارم

56:51

شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه

شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه

19:43

نماز جمعه 18 خرداد

نماز جمعه 18 خرداد

39:29

جزء بیست و دوم

جزء بیست و دوم

52:31

قدر علی (ع)

قدر علی (ع)

15:37

ابعاد وجودی انسان

ابعاد وجودی انسان

20:45

امام علی (ع) در کلام رهبر معظم انقلاب

امام علی (ع) در کلام رهبر معظم انقلاب

04:22

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

00:49

شیون شب

شیون شب

12:39

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

00:41

تواشیح

تواشیح

02:31

تواضع

تواضع

19:58

دعای افتتاح

دعای افتتاح

17:38

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

00:47

جز هفده هم

جز هفده هم

54:15

مزمت عجب و غرور

مزمت عجب و غرور

25:58