موسیقی پاپ
از هوا پیداست

از هوا پیداست

03:20

شیدایی

شیدایی

02:58

رفاقت ها

رفاقت ها

03:44

امروزی ها

امروزی ها

03:16

یک دقیقه

یک دقیقه

03:28

باهار شیراز

باهار شیراز

03:12

خاطره بازی

خاطره بازی

03:49

عطر خاطره

عطر خاطره

03:26

دیدار

دیدار

04:29

آشوبم

آشوبم

04:48

کاشکی بازم تو حرم

کاشکی بازم تو حرم

03:32

یا شاهچراغ

یا شاهچراغ

04:19

شیراز

شیراز

02:29

دارم عاشق میشم

دارم عاشق میشم

02:44

هم قسم

هم قسم

04:13

بهار خانوم

بهار خانوم

03:00

آخرین ستاره

آخرین ستاره

03:40

غیر ممکنه

غیر ممکنه

03:30

ترانه باران

ترانه باران

02:01

بوی خوش تبسم

بوی خوش تبسم

03:07

با تو آرومم

با تو آرومم

03:38

با من باش

با من باش

03:16

وقتی هستی

وقتی هستی

03:36

حس تازه

حس تازه

03:06

بندر

بندر

03:01

خدا

خدا

03:07

فصل آرزو

فصل آرزو

02:46

ایج

ایج

02:44

تنهاترین

تنهاترین

04:17

قشنگ ترین بهانه

قشنگ ترین بهانه

03:04