تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
55
ترانه لری

ترانه لری

تعداد بازدید: 5705

مَن و سَن

مَن و سَن

تعداد بازدید: 5712

درمون دردم (لری)

درمون دردم (لری)

تعداد بازدید: 5783

سوزه بلال دل

سوزه بلال دل

تعداد بازدید: 5750

دف نوازی

دف نوازی

تعداد بازدید: 5737

لیدوما

لیدوما

تعداد بازدید: 5748

خوب کاری کردی

خوب کاری کردی

تعداد بازدید: 5743

لر اصیله

لر اصیله

تعداد بازدید: 5734

هنر ورزش پهلوانی

هنر ورزش پهلوانی

تعداد بازدید: 5751

سی ایران (برای ایران )

سی ایران (برای ایران )

تعداد بازدید: 5763

لرِ مجنون

لرِ مجنون

تعداد بازدید: 5847

ترانه محلی لری دی (مادر)

ترانه محلی لری دی (مادر)

تعداد بازدید: 5768

خداوندا

خداوندا

تعداد بازدید: 5828

ترانه سنتی شیرازی

ترانه سنتی شیرازی

تعداد بازدید: 6015

آفتاب مهربانی

آفتاب مهربانی

تعداد بازدید: 5983

طوطی نلی

طوطی نلی

تعداد بازدید: 6022

گلستانم ایران

گلستانم ایران

تعداد بازدید: 6034

ترانه محلی

ترانه محلی

تعداد بازدید: 6001

گلستانم ایران

گلستانم ایران

تعداد بازدید: 6116

نور

نور

تعداد بازدید: 5994

عروسی عشایر

عروسی عشایر

تعداد بازدید: 6034

ترانه قشقایی

ترانه قشقایی

تعداد بازدید: 4851

هنونوی کردی

هنونوی کردی

تعداد بازدید: 5077

با من صنما

با من صنما

تعداد بازدید: 4969

موسیقی قشقایی

موسیقی قشقایی

تعداد بازدید: 4658

 الهه ناز

 الهه ناز

تعداد بازدید: 3511

به سوی تو

به سوی تو

تعداد بازدید: 3475

ترانه لری یار

ترانه لری یار

تعداد بازدید: 3501

عاشقم کرده

عاشقم کرده

تعداد بازدید: 3417

ترانه لری هی گل

ترانه لری هی گل

تعداد بازدید: 3438