مهار تورم، رشد تولید
قصه های اثر انگشتی
قورباغه و پشه

قورباغه و پشه

تعداد بازدید: 4041

موش و کلاغ

موش و کلاغ

تعداد بازدید: 3858

زرنگی

زرنگی

تعداد بازدید: 3880

شیر و موش

شیر و موش

تعداد بازدید: 3772

آب های تمیز

آب های تمیز

تعداد بازدید: 3774

خروس بی محل

خروس بی محل

تعداد بازدید: 3794

روباه و کلاغ

روباه و کلاغ

تعداد بازدید: 3852

قار قار ، گردو شکست

قار قار ، گردو شکست

تعداد بازدید: 3755

بره و کرم

بره و کرم

تعداد بازدید: 3754

من کلاغم

من کلاغم

تعداد بازدید: 3846

زنبور کنجکاو

زنبور کنجکاو

تعداد بازدید: 3873

خانه ی من اینجاست

خانه ی من اینجاست

تعداد بازدید: 3871

هر که رود خانه ی خود

هر که رود خانه ی خود

تعداد بازدید: 3873

جوجه شیطون

جوجه شیطون

تعداد بازدید: 3918

خروس مغرور

خروس مغرور

تعداد بازدید: 3999

اتحاد مورچه ها

اتحاد مورچه ها

تعداد بازدید: 3906

لاکی از خونش خسته شده

لاکی از خونش خسته شده

تعداد بازدید: 3881

قورباغه خوش صدا

قورباغه خوش صدا

تعداد بازدید: 3898

جوجه جغد تنبل

جوجه جغد تنبل

تعداد بازدید: 3934

جوجه کلاغ تشنه

جوجه کلاغ تشنه

تعداد بازدید: 3904

جوجه تیغی بازیگوش

جوجه تیغی بازیگوش

تعداد بازدید: 3864

کبوتر مهربان

کبوتر مهربان

تعداد بازدید: 3940

موش و ماهی

موش و ماهی

تعداد بازدید: 3898

مورچه و پرنده

مورچه و پرنده

تعداد بازدید: 4054

پرنده و جوجه

پرنده و جوجه

تعداد بازدید: 3859

کلاغ و ماهی

کلاغ و ماهی

تعداد بازدید: 3937