گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به گزیده های خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.
نماز جمعه 26 مرداد

نماز جمعه 26 مرداد

48:13

نماز جمعه 19 مرداد

نماز جمعه 19 مرداد

45:48

نماز جمعه 12 مرداد

نماز جمعه 12 مرداد

45:30

نماز جمعه 5 مرداد

نماز جمعه 5 مرداد

55:27

نماز جمعه 29 تیر

نماز جمعه 29 تیر

45:38

نماز جمعه 22 تیر

نماز جمعه 22 تیر

48:02

نماز جمعه 15 تیر

نماز جمعه 15 تیر

50:27

نماز جمعه 8 تیر

نماز جمعه 8 تیر

41:21

نماز جمعه 1 تیر

نماز جمعه 1 تیر

28:49

نماز جمعه 18 خرداد

نماز جمعه 18 خرداد

39:29

نماز جمعه 11 خرداد

نماز جمعه 11 خرداد

44:16

نماز جمعه 4 خرداد

نماز جمعه 4 خرداد

48:31

گلبانگ وحدت

گلبانگ وحدت

35:58

نماز جمعه 21 اردیبهشت

نماز جمعه 21 اردیبهشت

34:39

نماز جمعه 14 اردیبهشت

نماز جمعه 14 اردیبهشت

42:34

نماز جمعه 7 اردیبهشت

نماز جمعه 7 اردیبهشت

34:19

نماز جمعه 31 فروردین

نماز جمعه 31 فروردین

45:40

نماز جمعه 24 فروردین

نماز جمعه 24 فروردین

33:56

نماز جمعه 17 فروردین

نماز جمعه 17 فروردین

34:55

نماز جمعه 18 اسفند

نماز جمعه 18 اسفند

29:58

نماز جمعه 11 اسفند

نماز جمعه 11 اسفند

27:05

نماز جمعه 4 اسفند

نماز جمعه 4 اسفند

29:46

نماز جمعه 27 بهمن

نماز جمعه 27 بهمن

23:42

نماز جمعه 20 بهمن

نماز جمعه 20 بهمن

40:20

نماز جمعه 13 بهمن

نماز جمعه 13 بهمن

47:31

نماز جمعه 6 بهمن

نماز جمعه 6 بهمن

33:29

نماز جمعه29 دی

نماز جمعه29 دی

35:01

نماز جمعه 22 دی

نماز جمعه 22 دی

38:44

نماز جمعه 15 دی

نماز جمعه 15 دی

44:56

نماز جمعه 8 دی

نماز جمعه 8 دی

44:47