ه وقت ترانه روز هاى زوج ساعت ١٩:٠٠
برگرد

برگرد

03:10

یادته

یادته

03:15

عاشقتم

عاشقتم

04:02

آرومم

آرومم

02:53

گذشتن و رفتن پیوسته

گذشتن و رفتن پیوسته

03:10

آره بارون میومد

آره بارون میومد

05:38

هفته عشق

هفته عشق

02:51

عاشقترم نکن

عاشقترم نکن

03:52

وابستگی

وابستگی

02:47

من که حالم خوبه

من که حالم خوبه

02:33

ایران

ایران

04:05

بی نهایت

بی نهایت

02:52

تو صدام

تو صدام

03:07

ایران

ایران

06:02

دلت با منه

دلت با منه

03:20

پریچهره

پریچهره

03:57

روزگار

روزگار

02:37

الله الله

الله الله

03:20

تونل کندوان

تونل کندوان

04:47

به نگاهم بنگر

به نگاهم بنگر

02:23

گلچین ترانه

گلچین ترانه

03:42

احساس بی تعریف

احساس بی تعریف

04:09

منظومه احساس

منظومه احساس

03:11

رها نمی شوم

رها نمی شوم

02:44

چشمای مست

چشمای مست

04:13

بارون

بارون

04:15

راهی پیش روم بزار

راهی پیش روم بزار

03:13

تنهایی

تنهایی

03:52

خوشبختی

خوشبختی

03:18

جز تو

جز تو

03:44