مهار تورم، رشد تولید
به وقت ترانه
جان منی تو

جان منی تو

تعداد بازدید: 5039

قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 4188

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 4193

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 4147

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4826

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 4034

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 4393

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 4416

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 4177

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 4215

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 4209

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 4559

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 4066

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 4412

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3957

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 4418

از اول

از اول

تعداد بازدید: 4134

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 5675

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 4468

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 4119

شاید

شاید

تعداد بازدید: 4026

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 4356

عید

عید

تعداد بازدید: 4320

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 4612

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 4252

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 4323

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 4096

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 4207

حیک

حیک

تعداد بازدید: 21225

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 4021