تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
به وقت ترانه
جان منی تو

جان منی تو

تعداد بازدید: 4774

قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 3958

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 3932

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 3929

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4506

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 3790

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 4192

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 4149

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 3965

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 3960

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 4011

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 4339

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 3883

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 4153

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3771

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 4152

از اول

از اول

تعداد بازدید: 3943

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 5406

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 4233

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 3939

شاید

شاید

تعداد بازدید: 3834

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 4141

عید

عید

تعداد بازدید: 4079

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 4395

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 4052

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 4127

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 3889

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 4032

حیک

حیک

تعداد بازدید: 20576

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 3829