جهش تولید با مشارکت مردم
مستند مشاغل سنتی در شیراز
مس گری

مس گری

تعداد بازدید: 4013

مسقطی

مسقطی

تعداد بازدید: 4574

کلوچه فسایی

کلوچه فسایی

تعداد بازدید: 5349

خشکبار

خشکبار

تعداد بازدید: 3726

کفاش شیرازی

کفاش شیرازی

تعداد بازدید: 3929

حلوا کاسه

حلوا کاسه

تعداد بازدید: 5435

حلوا ارده

حلوا ارده

تعداد بازدید: 4783

گلیم قشقایی

گلیم قشقایی

تعداد بازدید: 5215

فالوده شیرازی

فالوده شیرازی

تعداد بازدید: 3946

عطاری

عطاری

تعداد بازدید: 3917

عرقیات شیرازی

عرقیات شیرازی

تعداد بازدید: 3686