تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
مستند مشاغل سنتی در شیراز
مس گری

مس گری

تعداد بازدید: 3796

مسقطی

مسقطی

تعداد بازدید: 4213

کلوچه فسایی

کلوچه فسایی

تعداد بازدید: 4934

خشکبار

خشکبار

تعداد بازدید: 3509

کفاش شیرازی

کفاش شیرازی

تعداد بازدید: 3626

حلوا کاسه

حلوا کاسه

تعداد بازدید: 5168

حلوا ارده

حلوا ارده

تعداد بازدید: 4459

گلیم قشقایی

گلیم قشقایی

تعداد بازدید: 4719

فالوده شیرازی

فالوده شیرازی

تعداد بازدید: 3698

عطاری

عطاری

تعداد بازدید: 3721

عرقیات شیرازی

عرقیات شیرازی

تعداد بازدید: 3490