تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
مستند های تولیدی مرکز فارس
نبرد ادسا

نبرد ادسا

تعداد بازدید: 5976

روایت عشق

روایت عشق

تعداد بازدید: 5168

مستند مأذون شاعر قشقایی

مستند مأذون شاعر قشقایی

تعداد بازدید: 12019

رسم و رسوم عشایر قشقایی

رسم و رسوم عشایر قشقایی

تعداد بازدید: 5208

ماذون قشقایی 

ماذون قشقایی 

تعداد بازدید: 5209

شهید محراب

شهید محراب

تعداد بازدید: 4952

مستند سینمایی عبد الله

مستند سینمایی عبد الله

تعداد بازدید: 4702

وصیت پدر

وصیت پدر

تعداد بازدید: 4594

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

تعداد بازدید: 14953

رونمایی از آثار دفاع مقدس

رونمایی از آثار دفاع مقدس

تعداد بازدید: 3403

این قافله عزم کرب و بلا دارد

این قافله عزم کرب و بلا دارد

تعداد بازدید: 11775

سند خیانت

سند خیانت

تعداد بازدید: 23433

تنگ پراشگفت ممسنی

تنگ پراشگفت ممسنی

تعداد بازدید: 3460

هنر خاتم شیراز

هنر خاتم شیراز

تعداد بازدید: 3440

اصل ماجرا چیه؟

اصل ماجرا چیه؟

تعداد بازدید: 4026

پرواز با پاراگلایدر

پرواز با پاراگلایدر

تعداد بازدید: 3451

آبشار هرایرز

آبشار هرایرز

تعداد بازدید: 3475

تنگه بله برم

تنگه بله برم

تعداد بازدید: 3655

غار هرایرز

غار هرایرز

تعداد بازدید: 3582

راض بابا

راض بابا

تعداد بازدید: 3426

آفتاب شیراز

آفتاب شیراز

تعداد بازدید: 3661

صنایع دستی استان فارس

صنایع دستی استان فارس

تعداد بازدید: 3521

روایت یک فتح ...

روایت یک فتح ...

تعداد بازدید: 3562

هزار توی کلزا

هزار توی کلزا

تعداد بازدید: 3561

مستند شهید اسکندری

مستند شهید اسکندری

تعداد بازدید: 3630

جنگل های کامفیروز

جنگل های کامفیروز

تعداد بازدید: 5287

بیم و امید

بیم و امید

تعداد بازدید: 4115

شیراز 57

شیراز 57

تعداد بازدید: 4378

شکار طبس

شکار طبس

تعداد بازدید: 4670

تنگ هایقر

تنگ هایقر

تعداد بازدید: 4503