مهار تورم، رشد تولید
مستند های تولیدی مرکز فارس
بی قرار

بی قرار

تعداد بازدید: 1383

برای خرید عروسی رفته بود

برای خرید عروسی رفته بود

تعداد بازدید: 1563

آرشام فرزند ایران

آرشام فرزند ایران

تعداد بازدید: 3494

کُرُش

کُرُش

تعداد بازدید: 3389

مقتل الشهدا شاهچراغ

مقتل الشهدا شاهچراغ

تعداد بازدید: 4229

داستان محمد رضا 

داستان محمد رضا 

تعداد بازدید: 33057

اقامه نماز بر پیکرر شهدای حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع)

اقامه نماز بر پیکرر شهدای حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع)

تعداد بازدید: 2786

مردم شیراز پشتیبان ولایت

مردم شیراز پشتیبان ولایت

تعداد بازدید: 2415

برای امیر علی

برای امیر علی

تعداد بازدید: 1317

برای آرشام ...

برای آرشام ...

تعداد بازدید: 3713

آزمایش سیار

آزمایش سیار

تعداد بازدید: 5896

جمعیت شکرانه مهر نیکان

جمعیت شکرانه مهر نیکان

تعداد بازدید: 6023

نبرد ادسا

نبرد ادسا

تعداد بازدید: 6513

روایت عشق

روایت عشق

تعداد بازدید: 5491

مستند مأذون شاعر قشقایی

مستند مأذون شاعر قشقایی

تعداد بازدید: 12521

رسم و رسوم عشایر قشقایی

رسم و رسوم عشایر قشقایی

تعداد بازدید: 5515

ماذون قشقایی 

ماذون قشقایی 

تعداد بازدید: 5462

شهید محراب

شهید محراب

تعداد بازدید: 5183

مستند سینمایی عبد الله

مستند سینمایی عبد الله

تعداد بازدید: 5040

وصیت پدر

وصیت پدر

تعداد بازدید: 4811

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

تعداد بازدید: 15285

رونمایی از آثار دفاع مقدس

رونمایی از آثار دفاع مقدس

تعداد بازدید: 3621

این قافله عزم کرب و بلا دارد

این قافله عزم کرب و بلا دارد

تعداد بازدید: 11968

سند خیانت

سند خیانت

تعداد بازدید: 23764

تنگ پراشگفت ممسنی

تنگ پراشگفت ممسنی

تعداد بازدید: 3764

هنر خاتم شیراز

هنر خاتم شیراز

تعداد بازدید: 3719

اصل ماجرا چیه؟

اصل ماجرا چیه؟

تعداد بازدید: 4548

پرواز با پاراگلایدر

پرواز با پاراگلایدر

تعداد بازدید: 3767

آبشار هرایرز

آبشار هرایرز

تعداد بازدید: 3876

تنگه بله برم

تنگه بله برم

تعداد بازدید: 4320