تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
مستند های تولیدی مرکز فارس
آزمایش سیار

آزمایش سیار

تعداد بازدید: 5736

راهیان تولید

راهیان تولید

تعداد بازدید: 5799

جمعیت شکرانه مهر نیکان

جمعیت شکرانه مهر نیکان

تعداد بازدید: 5843

نبرد ادسا

نبرد ادسا

تعداد بازدید: 6273

روایت عشق

روایت عشق

تعداد بازدید: 5341

مستند مأذون شاعر قشقایی

مستند مأذون شاعر قشقایی

تعداد بازدید: 12337

رسم و رسوم عشایر قشقایی

رسم و رسوم عشایر قشقایی

تعداد بازدید: 5359

ماذون قشقایی 

ماذون قشقایی 

تعداد بازدید: 5292

شهید محراب

شهید محراب

تعداد بازدید: 5060

مستند سینمایی عبد الله

مستند سینمایی عبد الله

تعداد بازدید: 4904

وصیت پدر

وصیت پدر

تعداد بازدید: 4695

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

تعداد بازدید: 15110

رونمایی از آثار دفاع مقدس

رونمایی از آثار دفاع مقدس

تعداد بازدید: 3508

این قافله عزم کرب و بلا دارد

این قافله عزم کرب و بلا دارد

تعداد بازدید: 11872

سند خیانت

سند خیانت

تعداد بازدید: 23585

تنگ پراشگفت ممسنی

تنگ پراشگفت ممسنی

تعداد بازدید: 3604

هنر خاتم شیراز

هنر خاتم شیراز

تعداد بازدید: 3572

اصل ماجرا چیه؟

اصل ماجرا چیه؟

تعداد بازدید: 4261

پرواز با پاراگلایدر

پرواز با پاراگلایدر

تعداد بازدید: 3606

آبشار هرایرز

آبشار هرایرز

تعداد بازدید: 3625

تنگه بله برم

تنگه بله برم

تعداد بازدید: 4058

غار هرایرز

غار هرایرز

تعداد بازدید: 3731

راض بابا

راض بابا

تعداد بازدید: 3535

آفتاب شیراز

آفتاب شیراز

تعداد بازدید: 3812

صنایع دستی استان فارس

صنایع دستی استان فارس

تعداد بازدید: 3650

روایت یک فتح ...

روایت یک فتح ...

تعداد بازدید: 3682

هزار توی کلزا

هزار توی کلزا

تعداد بازدید: 3668

مستند شهید اسکندری

مستند شهید اسکندری

تعداد بازدید: 3777

جنگل های کامفیروز

جنگل های کامفیروز

تعداد بازدید: 5424

بیم و امید

بیم و امید

تعداد بازدید: 4238