مهار تورم، رشد تولید
مستند های تولیدی مرکز فارس
شیخ محمد

شیخ محمد

تعداد بازدید: 1732

خاخام یهودی در حرم امام رضا

خاخام یهودی در حرم امام رضا

تعداد بازدید: 2082

مارگون

مارگون

تعداد بازدید: 4929

آزاد راه شیراز-اصفهان

آزاد راه شیراز-اصفهان

تعداد بازدید: 1662

بی قرار

بی قرار

تعداد بازدید: 2097

برای خرید عروسی رفته بود

برای خرید عروسی رفته بود

تعداد بازدید: 2160

آرشام فرزند ایران

آرشام فرزند ایران

تعداد بازدید: 3837

کُرُش

کُرُش

تعداد بازدید: 3773

مقتل الشهدا شاهچراغ

مقتل الشهدا شاهچراغ

تعداد بازدید: 4399

داستان محمد رضا 

داستان محمد رضا 

تعداد بازدید: 33225

اقامه نماز بر پیکرر شهدای حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع)

اقامه نماز بر پیکرر شهدای حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع)

تعداد بازدید: 2883

مردم شیراز پشتیبان ولایت

مردم شیراز پشتیبان ولایت

تعداد بازدید: 2510

برای امیر علی

برای امیر علی

تعداد بازدید: 1464

برای آرشام ...

برای آرشام ...

تعداد بازدید: 4067

آزمایش سیار

آزمایش سیار

تعداد بازدید: 5974

جمعیت شکرانه مهر نیکان

جمعیت شکرانه مهر نیکان

تعداد بازدید: 6180

نبرد ادسا

نبرد ادسا

تعداد بازدید: 6608

روایت عشق

روایت عشق

تعداد بازدید: 5599

مستند مأذون شاعر قشقایی

مستند مأذون شاعر قشقایی

تعداد بازدید: 12675

رسم و رسوم عشایر قشقایی

رسم و رسوم عشایر قشقایی

تعداد بازدید: 5633

ماذون قشقایی 

ماذون قشقایی 

تعداد بازدید: 5558

شهید محراب

شهید محراب

تعداد بازدید: 5262

مستند سینمایی عبد الله

مستند سینمایی عبد الله

تعداد بازدید: 5136

وصیت پدر

وصیت پدر

تعداد بازدید: 4894

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

تعداد بازدید: 15399

رونمایی از آثار دفاع مقدس

رونمایی از آثار دفاع مقدس

تعداد بازدید: 3697

این قافله عزم کرب و بلا دارد

این قافله عزم کرب و بلا دارد

تعداد بازدید: 12041

سند خیانت

سند خیانت

تعداد بازدید: 23867

تنگ پراشگفت ممسنی

تنگ پراشگفت ممسنی

تعداد بازدید: 3856

هنر خاتم شیراز

هنر خاتم شیراز

تعداد بازدید: 3816