تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
مستند های تولیدی مرکز فارس
راهیان تولید

راهیان تولید

تعداد بازدید: 5686

جمعیت شکرانه مهر نیکان

جمعیت شکرانه مهر نیکان

تعداد بازدید: 5765

نبرد ادسا

نبرد ادسا

تعداد بازدید: 6160

روایت عشق

روایت عشق

تعداد بازدید: 5289

مستند مأذون شاعر قشقایی

مستند مأذون شاعر قشقایی

تعداد بازدید: 12300

رسم و رسوم عشایر قشقایی

رسم و رسوم عشایر قشقایی

تعداد بازدید: 5324

ماذون قشقایی 

ماذون قشقایی 

تعداد بازدید: 5268

شهید محراب

شهید محراب

تعداد بازدید: 5020

مستند سینمایی عبد الله

مستند سینمایی عبد الله

تعداد بازدید: 4822

وصیت پدر

وصیت پدر

تعداد بازدید: 4664

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

تعداد بازدید: 15051

رونمایی از آثار دفاع مقدس

رونمایی از آثار دفاع مقدس

تعداد بازدید: 3470

این قافله عزم کرب و بلا دارد

این قافله عزم کرب و بلا دارد

تعداد بازدید: 11838

سند خیانت

سند خیانت

تعداد بازدید: 23539

تنگ پراشگفت ممسنی

تنگ پراشگفت ممسنی

تعداد بازدید: 3554

هنر خاتم شیراز

هنر خاتم شیراز

تعداد بازدید: 3529

اصل ماجرا چیه؟

اصل ماجرا چیه؟

تعداد بازدید: 4183

پرواز با پاراگلایدر

پرواز با پاراگلایدر

تعداد بازدید: 3547

آبشار هرایرز

آبشار هرایرز

تعداد بازدید: 3570

تنگه بله برم

تنگه بله برم

تعداد بازدید: 3858

غار هرایرز

غار هرایرز

تعداد بازدید: 3688

راض بابا

راض بابا

تعداد بازدید: 3503

آفتاب شیراز

آفتاب شیراز

تعداد بازدید: 3752

صنایع دستی استان فارس

صنایع دستی استان فارس

تعداد بازدید: 3600

روایت یک فتح ...

روایت یک فتح ...

تعداد بازدید: 3640

هزار توی کلزا

هزار توی کلزا

تعداد بازدید: 3637

مستند شهید اسکندری

مستند شهید اسکندری

تعداد بازدید: 3708

جنگل های کامفیروز

جنگل های کامفیروز

تعداد بازدید: 5381

بیم و امید

بیم و امید

تعداد بازدید: 4198

شیراز 57

شیراز 57

تعداد بازدید: 4467