سال جهش تولید
اطلاع رسانی بیماری انفولانزا
واکسن آنفولانزا

واکسن آنفولانزا

تعداد بازدید: 1133

آنفولانزای پرندگان

آنفولانزای پرندگان

تعداد بازدید: 1081

بیماری آقای وِی (دیرین دیرین)

بیماری آقای وِی (دیرین دیرین)

تعداد بازدید: 1148

شست و شوی دستها، پیشگیری از آنفولانزا

شست و شوی دستها، پیشگیری از آنفولانزا

تعداد بازدید: 1144

تفاوت آنفولانزا با سرماخوردگی

تفاوت آنفولانزا با سرماخوردگی

تعداد بازدید: 1211

علائم سرماخوردگی

علائم سرماخوردگی

تعداد بازدید: 1140

دیرین دیرین(آنفولانزا)

دیرین دیرین(آنفولانزا)

تعداد بازدید: 1246

پیشگیری از آنفولانزا

پیشگیری از آنفولانزا

تعداد بازدید: 1133

مراقب آنفولانزا باشید

مراقب آنفولانزا باشید

تعداد بازدید: 1222

آنفولانزا و سرماخوردگی

آنفولانزا و سرماخوردگی

تعداد بازدید: 1202

سرماخوردگی و آنفولانزا

سرماخوردگی و آنفولانزا

تعداد بازدید: 1181

سرفه

سرفه

تعداد بازدید: 1211

جلوگیری از سرماخوردگی در آغاز فصل سرما

جلوگیری از سرماخوردگی در آغاز فصل سرما

تعداد بازدید: 3375