بازی تمام شد

امتیاز شما: 0
بیشترین امتیاز 0
آیا این معادله درست است؟
زمان
2+2=5
fars.irib.ir صدا و سیمای مرکز فارس