سال جهش تولید
بررسی اقدامات ارگان های مختلف
بالا بردن نرخ باروری و جمعیت

بالا بردن نرخ باروری و جمعیت

تعداد بازدید: 3178

سیاست های جمعیتی

سیاست های جمعیتی

تعداد بازدید: 3169

رفاه کارگران

رفاه کارگران

تعداد بازدید: 3197

رانندگان اتوبوس شامل بیمه بیکاری میشوند؟

رانندگان اتوبوس شامل بیمه بیکاری میشوند؟

تعداد بازدید: 3216

هفته کارگر

هفته کارگر

تعداد بازدید: 3173

10 شخص شامل بیمه بیکاری

10 شخص شامل بیمه بیکاری

تعداد بازدید: 3194

برنامه استان برای جهش تولید

برنامه استان برای جهش تولید

تعداد بازدید: 3194

مقابله با کرونا در دستور کار شوراها

مقابله با کرونا در دستور کار شوراها

تعداد بازدید: 3178

نقاط قوت و ضعف شوراهاس اسلامی

نقاط قوت و ضعف شوراهاس اسلامی

تعداد بازدید: 3172

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

تعداد بازدید: 3632

بزرگ ترین مجتمع آلومینیوم کشور

بزرگ ترین مجتمع آلومینیوم کشور

تعداد بازدید: 3530

صنایع آلومینیوم لامرد

صنایع آلومینیوم لامرد

تعداد بازدید: 3575

افتتاح بیمارستان لامرد با دستور رئیس جمهور

افتتاح بیمارستان لامرد با دستور رئیس جمهور

تعداد بازدید: 3613

بیمارستان 140 تختخوابی لامرد

بیمارستان 140 تختخوابی لامرد

تعداد بازدید: 3566

دکتر رحیمی استاندار فارس

دکتر رحیمی استاندار فارس

تعداد بازدید: 3573

افتتاح کارخانه آلومینیوم لامرد

افتتاح کارخانه آلومینیوم لامرد

تعداد بازدید: 3589

افتتاح بیمارستان 140 تخت خوابی لامرد

افتتاح بیمارستان 140 تخت خوابی لامرد

تعداد بازدید: 3573

افتتاح ورزشگاه شهید سلیمانی در لامرد

افتتاح ورزشگاه شهید سلیمانی در لامرد

تعداد بازدید: 3552

بازسازی و استفاده از کاروان سرا متروکه

بازسازی و استفاده از کاروان سرا متروکه

تعداد بازدید: 5755

اطعام نیازمندان و سبد ارزاق

اطعام نیازمندان و سبد ارزاق

تعداد بازدید: 5749

اقدامات سازمان اوقاف در سال 98

اقدامات سازمان اوقاف در سال 98

تعداد بازدید: 5746

اقدامات سازمان اوقاف برای مقابله با کرونا

اقدامات سازمان اوقاف برای مقابله با کرونا

تعداد بازدید: 5749

چشم انداز سازمان اوقاف در سال 99

چشم انداز سازمان اوقاف در سال 99

تعداد بازدید: 5754

جلوگیری از ابتلا کارگران به کرونا

جلوگیری از ابتلا کارگران به کرونا

تعداد بازدید: 5751

حداقل حقوق در سال 99

حداقل حقوق در سال 99

تعداد بازدید: 5754

استان فارس بالاترین رتبه در ایجاد تعاونی

استان فارس بالاترین رتبه در ایجاد تعاونی

تعداد بازدید: 5747

پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل دهگانه

پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل دهگانه

تعداد بازدید: 5877

تلاش برای ایجاد اشتغال در فارس

تلاش برای ایجاد اشتغال در فارس

تعداد بازدید: 5758

لزوم صرفه جویی در مصرف آب در شیوع کرونا

لزوم صرفه جویی در مصرف آب در شیوع کرونا

تعداد بازدید: 5763

بوی تعفن ناشی از فاضلاب

بوی تعفن ناشی از فاضلاب

تعداد بازدید: 5747