برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 به مدت 75 دقیقه
گل مریم کریستال

گل مریم کریستال

07:40

انار پلو

انار پلو

17:27

کرانچی مرغ

کرانچی مرغ

14:38

اردور سبزیجات

اردور سبزیجات

14:29

آموزش دوخت یقه ب ب

آموزش دوخت یقه ب ب

07:45

حساسیت پوستی

حساسیت پوستی

17:19

کیف چرم

کیف چرم

13:27

آموزش ساخت گل یاس کریستال

آموزش ساخت گل یاس کریستال

10:33

کیک پرتقالی

کیک پرتقالی

13:49

چگونه خانواده ای سالم داشته باشیم؟

چگونه خانواده ای سالم داشته باشیم؟

19:24

مربای لبو و گوجه

مربای لبو و گوجه

14:07

گل خمیری

گل خمیری

16:49

سردرد در کودکان

سردرد در کودکان

21:25

آموزش بافت کلاه

آموزش بافت کلاه

11:14

مرغ کویسکی

مرغ کویسکی

13:57

جشنواره تولیدات مراکز رادیو و تلویزیونی

جشنواره تولیدات مراکز رادیو و تلویزیونی

کوفته برنجی

کوفته برنجی

13:51

تربیت جنسی در دوران بلوغ

تربیت جنسی در دوران بلوغ

17:40

پاپوش طرح هندوانه

پاپوش طرح هندوانه

15:46

آموزش ساخت عروسک کوتوله

آموزش ساخت عروسک کوتوله

16:13

آموزش آش انار

آموزش آش انار

11:54

اموزش ریاضیات

اموزش ریاضیات

آموزش مجسمه سازی

آموزش مجسمه سازی

15:36

مشاوره خانواده وکودکان-28آذرماه

مشاوره خانواده وکودکان-28آذرماه

16:31

آموزش آشپزی-28 -آذرماه

آموزش آشپزی-28 -آذرماه

13:21

کاشانه مهر 9 آبان ماه

کاشانه مهر 9 آبان ماه

1:12:00

کاشانه مهر 8 آبان

کاشانه مهر 8 آبان

1:13:00

یادگیری کودکان

یادگیری کودکان

16:02

آشنایی با پلیس آگاهی استان

آشنایی با پلیس آگاهی استان

14:08

پخت شله زرد

پخت شله زرد

12:04