سال جهش تولید
مبارزه با شیوع بیماری کرونا
ضد عفونی کردن معابر شهر شیراز 

ضد عفونی کردن معابر شهر شیراز 

تعداد بازدید: 4845

آمار مبتلایان کرونا در استان فارس تا 19 فروردین

آمار مبتلایان کرونا در استان فارس تا 19 فروردین

تعداد بازدید: 8447

ماسک بزنیم یا نزنیم؟

ماسک بزنیم یا نزنیم؟

تعداد بازدید: 4914

مکمل های پیشگیری از کرونا

مکمل های پیشگیری از کرونا

تعداد بازدید: 4890

در محیط کار چه نکاتی رو رعایت کنیم؟

در محیط کار چه نکاتی رو رعایت کنیم؟

تعداد بازدید: 4852

محیط های کار با ریسک بالا کدامند؟

محیط های کار با ریسک بالا کدامند؟

تعداد بازدید: 4887

چی بخوریم کرونا نگیریم؟

چی بخوریم کرونا نگیریم؟

تعداد بازدید: 4938

پیک کرونا کی تمام می شود؟

پیک کرونا کی تمام می شود؟

تعداد بازدید: 8448

جدیدترین آمار کرونا در فارس - 13 فروردین 99

جدیدترین آمار کرونا در فارس - 13 فروردین 99

تعداد بازدید: 5227

سرویس دهی به موارد اورژانس غیر کرونایی

سرویس دهی به موارد اورژانس غیر کرونایی

تعداد بازدید: 4847

ما در کجای نمودار ابتلا کرونا قرار داریم؟

ما در کجای نمودار ابتلا کرونا قرار داریم؟

تعداد بازدید: 5065

60 درصد مردم مبتلا به کرونا خواهند شد؟

60 درصد مردم مبتلا به کرونا خواهند شد؟

تعداد بازدید: 5030

عبور از کرونا

عبور از کرونا

تعداد بازدید: 4863

جدیدترین آمار کرونا در فارس - 12 فروردین

جدیدترین آمار کرونا در فارس - 12 فروردین

تعداد بازدید: 5186

مراحل ضدعفونی سبزیجات و میوه ها

مراحل ضدعفونی سبزیجات و میوه ها

تعداد بازدید: 4978

آیا پلاستیک خرید قابل استفاده است؟

آیا پلاستیک خرید قابل استفاده است؟

تعداد بازدید: 4962

تشخیص ماسک اصلی از تقلبی

تشخیص ماسک اصلی از تقلبی

تعداد بازدید: 5090

زمان انتقال بیماران کرونایی از ICU به بخش

زمان انتقال بیماران کرونایی از ICU به بخش

تعداد بازدید: 4974

آیا کرونا در هوا معلق می ماند؟

آیا کرونا در هوا معلق می ماند؟

تعداد بازدید: 4948

زمان تشخیص کرونا با کیت آزمایشگاهی

زمان تشخیص کرونا با کیت آزمایشگاهی

تعداد بازدید: 4866

چطور لباس هامون رو ضد عفونی کنیم؟

چطور لباس هامون رو ضد عفونی کنیم؟

تعداد بازدید: 4972

ورزش در روزهای کرونایی

ورزش در روزهای کرونایی

تعداد بازدید: 4858

چگونگی ضدعفونی خریدها

چگونگی ضدعفونی خریدها

تعداد بازدید: 4928

سبزیجات چگونه ضد عفونی میشوند؟

سبزیجات چگونه ضد عفونی میشوند؟

تعداد بازدید: 4873

عبور از کرونا

عبور از کرونا

تعداد بازدید: 4902

آمار مسمومین با الکل

آمار مسمومین با الکل

تعداد بازدید: 4838

عبور از کرونا 

عبور از کرونا 

تعداد بازدید: 4853

استفاده از پد الکلی برای ضد عفونی موبایل

استفاده از پد الکلی برای ضد عفونی موبایل

تعداد بازدید: 4981

آیا مکمل ها تاثیری بر کرونا دارند؟

آیا مکمل ها تاثیری بر کرونا دارند؟

تعداد بازدید: 4862

کرونا در فارس

کرونا در فارس

تعداد بازدید: 5081