مهار تورم، رشد تولید
طنز عروسکی شبکه فارس
سبیل و صندوق

سبیل و صندوق

تعداد بازدید: 3997

خاستگاری سازو

خاستگاری سازو

تعداد بازدید: 1569

ماده تلخ و شیرین

ماده تلخ و شیرین

تعداد بازدید: 4205

با هم خندیدن

با هم خندیدن

تعداد بازدید: 842

با هم بخندیم

با هم بخندیم

تعداد بازدید: 2613

حباب ترکید

حباب ترکید

تعداد بازدید: 2641

بلوغ احساسی

بلوغ احساسی

تعداد بازدید: 1456

 آرزوهای محال رو بریز دور

 آرزوهای محال رو بریز دور

تعداد بازدید: 2819

 اونی که می خواست رونالدو بشه ولی...

 اونی که می خواست رونالدو بشه ولی...

تعداد بازدید: 2730

 پندی از گوی آرزوها

 پندی از گوی آرزوها

تعداد بازدید: 4402

 آق هیبت هیتلر میشود

 آق هیبت هیتلر میشود

تعداد بازدید: 1405

 آخر و عاقبت پولداری با کلاهبرداری

 آخر و عاقبت پولداری با کلاهبرداری

تعداد بازدید: 3066

 داشتن آرزو در زندگی

 داشتن آرزو در زندگی

تعداد بازدید: 3437

 کادو ، موثر در قهر و آشتی

 کادو ، موثر در قهر و آشتی

تعداد بازدید: 2543

دوماد همه چی تموم

دوماد همه چی تموم

تعداد بازدید: 4272

لیف فروشی

لیف فروشی

تعداد بازدید: 1024

کاکو بچه شیرینه

کاکو بچه شیرینه

تعداد بازدید: 2415

این ترانه طنز یادآور چیه ؟

این ترانه طنز یادآور چیه ؟

تعداد بازدید: 2486

کمی شوخی با بورس

کمی شوخی با بورس

تعداد بازدید: 3807

کاری که ازش سر در نمی آریم

کاری که ازش سر در نمی آریم

تعداد بازدید: 4416

زنگوله پای تابوت

زنگوله پای تابوت

تعداد بازدید: 1535

آرزو های رد به در

آرزو های رد به در

تعداد بازدید: 4151

مرغ همسایه غازه

مرغ همسایه غازه

تعداد بازدید: 3341