جهش تولید با مشارکت مردم
طنز عروسکی شبکه فارس
سبیل و صندوق

سبیل و صندوق

تعداد بازدید: 4072

خاستگاری سازو

خاستگاری سازو

تعداد بازدید: 1623

ماده تلخ و شیرین

ماده تلخ و شیرین

تعداد بازدید: 4251

با هم خندیدن

با هم خندیدن

تعداد بازدید: 897

با هم بخندیم

با هم بخندیم

تعداد بازدید: 2677

حباب ترکید

حباب ترکید

تعداد بازدید: 2701

بلوغ احساسی

بلوغ احساسی

تعداد بازدید: 1502

 آرزوهای محال رو بریز دور

 آرزوهای محال رو بریز دور

تعداد بازدید: 2890

 اونی که می خواست رونالدو بشه ولی...

 اونی که می خواست رونالدو بشه ولی...

تعداد بازدید: 2794

 پندی از گوی آرزوها

 پندی از گوی آرزوها

تعداد بازدید: 4489

 آق هیبت هیتلر میشود

 آق هیبت هیتلر میشود

تعداد بازدید: 1462

 آخر و عاقبت پولداری با کلاهبرداری

 آخر و عاقبت پولداری با کلاهبرداری

تعداد بازدید: 3158

 داشتن آرزو در زندگی

 داشتن آرزو در زندگی

تعداد بازدید: 3505

 کادو ، موثر در قهر و آشتی

 کادو ، موثر در قهر و آشتی

تعداد بازدید: 2610

دوماد همه چی تموم

دوماد همه چی تموم

تعداد بازدید: 4342

لیف فروشی

لیف فروشی

تعداد بازدید: 1092

کاکو بچه شیرینه

کاکو بچه شیرینه

تعداد بازدید: 2447

این ترانه طنز یادآور چیه ؟

این ترانه طنز یادآور چیه ؟

تعداد بازدید: 2523

کمی شوخی با بورس

کمی شوخی با بورس

تعداد بازدید: 3837

کاری که ازش سر در نمی آریم

کاری که ازش سر در نمی آریم

تعداد بازدید: 4459

زنگوله پای تابوت

زنگوله پای تابوت

تعداد بازدید: 1575

آرزو های رد به در

آرزو های رد به در

تعداد بازدید: 4190

مرغ همسایه غازه

مرغ همسایه غازه

تعداد بازدید: 3403