ضرورت تلاش مسئولان در زمینه های اقتصاد

بیانات رهبری

رهبر معظم انقلاب: در زمینه های اقتصاد، امنیت و فرهنگ مسئولان باید تلاش ها را افزایش دهند.
خیلی از مشکلات کنونی اقتصادی ربطی به تحریم ها ندارد.
بسیاری از گرانی های اخیر واقعا توجیه ندارد و باید علاج شود.

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم
۱۳ آبان ۱۳۹۹