خوشا شیراز

فارسی شو

اجرای ترانه خوشا شیراز با صدای کامران رسول زاده 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۹ آبان ۱۳۹۹