همدلی اصناف با مردم

برنامه های تلویزیونی

  کمک های اعضای اتحادیه لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین در بحران ها به مردم در برنامه فصل همدلی

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۰ آبان ۱۳۹۹