مستند سینمایی عبد الله

دفاع مقدس

ساخت مستند سینمایی عبد اله و روایت زندگی سردار شهید عبد الله اسکندری از مدافعان حرم به همت صدا و سیمای مرکز فارس

تولیدات دفاع مقدس
۲۷ آبان ۱۳۹۹