بیانات رهبر انقلاب -بسیج

فضای مجازی

  بیانات مقام معظم رهبری درباره بسیج 
 هفته بسیج 
 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۳۰ آبان ۱۳۹۹