نیکی می ماند...

موسیقی تصویر

روایتگر جهاد مقابله با کرونا و فداکاری کادر درمان
کارگردان : امیر بذله
تدوینگر : مهناز یزدانی نژاد
خواننده : حامد زمانی
 

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۴ آذر ۱۳۹۹