وداع با شهید مدافع حرم

موسیقی تصویر

نماهنگی از وداع با شهید مدافع حرم علیرضا قلی پور

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۲ مهر ۱۳۹۹