تقدیر از پاکبانان

در استان

مراسم تقدیر از پاکبانان در شهرستان مرودشت

رویداد های استان فارس
۱۶ آذر ۱۳۹۹