آخرین آمار کرونا در مرودشت

سلامت باشید

دکتر اکبرزاده مدیر شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهرستان مرودشت در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۵ آذر ۱۳۹۹