هنونوی کردی

خوشا شیراز

ترانه زیبای شیرازی با صدای استاد صفری

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱ دی ۱۳۹۹