بغض تنهایی 

خوشا شیراز

ترانه بغض تنهایی با صدای همایون نیکخواهی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۶ دی ۱۳۹۹