سردار آسمونی

سردار سلیمانی

دکلمه زیبای دختر زیبای رشتی تقدیم به سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
ارسالی از حریر آزمایش سراوانی از رشت

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۸ دی ۱۳۹۹