واکسن ایرانی 

خوشا شیراز

دکتر علی اکبر اسدیپویا از مدافعین سلامت در برنامه خوشا شیراز
 دکتر علی اکبر اسدی پویا  فلوشیپ  فوق تخصص صرع و تشنج ،پژوهشگر برگزیده کشوری سال ۹۹ ،نفر اول در قاره آسیا در زمینه تشنج،استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه توماس جفرسون آمریکا

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۳ دی ۱۳۹۹