باقلوا استانبولی

آشپزی

آموزش باقلوا استانبولی یه خوراکی خوشمزه ترکی با دستور پخت آقای منصوری  در بخش آشپزخانه برنامه کاشانه مهر 

اموزش انواع غذای آشپزی
۱۵ دی ۱۳۹۹