ضرب المثل های چشمی از نگاه چشم پزشک

خوشا شیراز

 آقای دکتر نیکنام فوق تخصص قرنیه چشم در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۰ دی ۱۳۹۹