قصه قهرمانی مهتاب

خوشا شیراز

 خانم سیده مهتاب نبوی قهرمان شیرازی رشته تکواندو مهمان این هفته برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۰ دی ۱۳۹۹