توسعه راه آهن اقلید -یزد 

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
   توسعه راه آهن اقلید -یزد 
  رضایی ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس 
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۴ دی ۱۳۹۹