کباب رویال

آشپزی

آموزش یه کباب خوشمزه سنتی با دستور پخت آقای سالخورده در بخش آشپزخانه برنامه کاشانه مهر 

اموزش انواع غذای آشپزی
۴ بهمن ۱۳۹۹