فشار هوا

علمی شو


به اطرافتان با دقت نگاه کنید و مثال هایی از کاربردها و خطرات فشار هوا در زندگی روزمره بیابید.

یادتون نره با پاسخ دادن به سوالات مطرح شده در ویدیو می توانید از ما جایزه دریافت کنید????

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۱ بهمن ۱۳۹۹