پرواز چای کیسه ای

علمی شو


با انجام این آزمایش چه چیزهایی یاد گرفتید؟


به نظرتون بالن های واقعی هم به همین دلیل به آسمان می روند؟

منتظر پاسخ هاتون هستم

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۲ بهمن ۱۳۹۹