طرح های آبرسانی، خدماتی، فرهنگی در فارس

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با آقای دکتر رحیمی استاندار فارس در برنامه فارس42 به مناسبت ایام الله دهه فجر

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۵ بهمن ۱۳۹۹