آیینه عالم

ویژه دهه فجر

نماهنگ آیینه عالم کاری از گروه سرود آباده 

دهه فجر
۱۵ بهمن ۱۳۹۹