شیراز ، شهر پیوند

فضای مجازی

شیراز با برخورداری از اساتید و پزشکان قوی و مجرب که در زمینه سلامت و درمان دارد یکی از قطب های بزرگ درمانی کشور است و  از مهمترین مرکز پیوند اعضا نه فقط در ایران که در جهان محسوب می‌شود.

جراحان زیادی از سراسر کشور و همین طور خارج از کشور به شیراز آمده و مورد آموزش قرار می‌گیرند.

سالانه بیماران زیادی از اقصی نقاط ایران و کشور‌های مختلف از جمله حوزه خلیج فارس برای بهره مندی از عمل جراحی پیوند به شیراز سفر می‌کنند.

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۹ بهمن ۱۳۹۹