جشن همدلی در ۲۲ بهمن ماه

ویژه دهه فجر

فتوکلیپ تصاویر جشن همدلی در ۲۲ بهمن ماه - استان فارس

 

رسانه مجازی فارس

دهه فجر
۲۲ بهمن ۱۳۹۹