آزمایش بین زمین و آسمان

علمی شو

تا به حال هواناو یا همون هاورکرافت دیده اید؟

می دانید چه طور کار می کنه؟

در این قسمت علمی شو با هم یک هواناو (هاورکرافت) می سازیم
و با راز حرکت این وسیله ی جذاب آشنا می شویم

شما هم هواناو خودتون رو بسازید و بگویید از چه راهکاری استفاده کردید تا هواناوتان مسافت بیشتری را طی کند.

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۲۴ بهمن ۱۳۹۹