ویدیو کامنت بیانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت قیام 29 بهمن

فضای مجازی

ویدیو کامنت بیانات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ویدویی ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۹ بهمن ۱۳۹۹