محدودیت های کرونایی نوروز

فضای مجازی

محدودیت های کرونایی برای ایام نوروز
قاسم پور- جانشین استاندار در ستاد مبارزه با کرونا

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۳ اسفند ۱۳۹۹