ترانه زیبای عطر شیراز

دلگشا

ترانه عطر شیراز با صدای مرتضی مصطفوی در بخش آوا و نما  برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۳ اسفند ۱۳۹۹